HAPPY PERFORMANCE

Att investera i medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som betalar sig.

Happy Performance erbjuder:

Hälso-
& arbetsplatsanalys

Få en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa och identifiera verksamhetens risk- samt friskfaktorer. 

$

Utbildningar

Boka in en utbildning utformad efter er arbetsplatsanalys. Ta möjligheten att utveckla ledarskapet, medarbetarskapet, samordnare eller utbilda hälsoinspiratörer.

$

Coaching

Vi erbjuder coaching för ledare, samordnare och hälsoinspiratörer, en stöttande hand i det kvalitativa och hälsofrämjande arbetet.

$

Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar framtagna för att inspirera och öppna mindsetet samt ge verktyg till att hantera vanliga utmaningar inom verksamheter.

$

Vad kan verksamheter spara genom att arbeta mer hälsofrämjande?

Produktionsbortfallet i verksamheter är idag 3 gånger så stort som sjukfrånvaron, vilket är allmänt känt. Ändå finns det fortfarande stora problem med ohälsa och bristande arbetsmiljö inom många verksamheter. Detta leder till enorma utgifter helt i onödan.

Arbetsplatsanalys

Allt börjar med en hälso & arbetsplatsanalys, som identifierar verksamhetens risk- och friskfaktorer.

$

Hälsoinspiratörens handbok

Handboken är ett verktyg för verksamheter som vill komma igång eller fortsätta att utveckla det hälsofrämjande arbetet.

Inspirera medarbetare, skapa arbetsglädje & energi på jobbet

Boka en föreläsning med hälsoutvecklaren, författaren,  instruktören och före detta elitidrottaren Josefine.

Vad man kan vinna på att jobba mer
hälsofrämjande?

Effekterna av en välmående verksamhet

Effekterna av ohälsa eller en bristande arbetsmiljö leder till enorma kostnader för verksamheter varje år. Faktum är att man i många fall kan undvika en kostsam sjukskrivning (för mellan 100 000-500 000 kr/år) genom att tidigt fånga upp den anställde som mår dåligt. Den stora besparingen kommer i att arbeta hälsofrämjande och utefter de friskfaktorer och den arbetsmiljöplan som anställda och ledare gemensamt tagit fram. På så vis kan man öka välmåendet och produktiviteten och på sikt minska de hälsorelaterade kostnaderna.

Vikten av en arbetsplatsanalys

Med Happy Performance Arbetsplatsanalys kollar vi över er arbetsmiljö, sjukfrånvaro, nuvarande insatser och beräknar den totala kostnaden för ohälsa. Tillsammans arbetar vi sedan fram era friskfaktorer och en långsiktig målsättningsplan med anpassade insatser. Genom en hälsoekonomisk uträkning kan arbetsplatsanalysen även visa er den ekonomiska besparingen som ni kan göra för er verksamhet om ni väljer att följa målsättningsplanen och satsa på att bygga en mer välmående och produktiv arbetsplats.

Vikten av en hälsoanalys

Med Happy Happy Performance hälsoanalys har ni möjlighet att få en heltäckande bild av medarbetarnas hälsa och därmed upptäcka potentiella riskfaktorer och sätta in insatser i rätt tid. Analysen ger er möjlighet att förbättra företagshälsan på både individ-, grupp- och organisatorisk nivå och få underlag för det strategiska arbetsmiljöarbetet.

Hälso & arbetsplatsanalys

 • Få en heltäckande bild
 • Djupgående analys
 • Underlag & uträkningar för det strategiska arbetsmiljöarbetet

Föreläsningar

 • Inspirera & öppna mindsetet
 • Få verktyg till vanliga utmaningar inom verksamheter
 • 1,5- 2 timmar eller skräddarsytt efter behov.
 • Fysiskt på plats eller digitalt

Utbildningar

 • Utveckla ledarskapet
 • Utveckla medarbetarskapet
 • Utbilda hälsoinspiratörer

Coaching

 • För ledare, samordnare & hälsoinspiratörer i det hälsofrämjandearbetet
 • En stöttande hand genom hela processen