Hoppa till innehåll

TA ERT ARBETSMILJÖARBETE TILL
NÄSTA NIVÅ

 Lär er hur ni arbetar hälsofrämjande på er arbetsplats och investera i era anställdas välmående. Varje föreläsning är framtagen för att öppna mindsetet och ge verktyg till att hantera vanliga utmaningar inom verksamheter. Föreläsningarna ligger på 1.5 -2 timmar men går att anpassas efter behov. Föreläsningarna kan utföras fysiskt på plats eller digitalt, vad som passar bäst.

För en bättre företagshälsa

En hälsofrämjande
arbetsplats

Genom att skapa förutsättningar för de anställda att må bra och känna välbefinnande på sin arbetsplats genererar det en högre trivsel, en ökad produktivitet och en minskad sjukfrånvaro. Tänk vad ett välmående team kan göra för din arbetsplats eller hela organisationen. Men vad som ger arbetsglädje och välmående för enskilda individer eller för flera medarbetare är subjektivt. Det är därför viktigt att se över frågeställningarna:

– Vilka är våra risk- och friskfaktorerna inom vår verksamhet?
– Hur kan vi bygga ett välmående och produktivt team utefter våra friskfaktorer?

Dessa är några av de frågor som vi tittar närmare på under 1.5 h föreläsning. Genom att först identifiera verksamhetens friskfaktorer kan vi sedan tillsammans skapa en arbetsmiljöplan som ett första steg till att bygga en hälsofrämjande arbetsplats. Klicka på länken för att skicka en intresseförfrågan.

project_20210922_0927173-01 2
Namnlöst
Namnlöst


Hälsa och Distansarbete

Under pandemin har vi plötsligt fått ställa om saker som vi tidigare tagit för givit. En av dem sakerna är möjligheten till en ergonomisk arbetsplats och socialkontakt med kunskapsutbyte varje morgon. Många har drabbats av fysisk, psykisk och social ohälsa som följd. Distansarbete har även haft sina fördelar. Många upplever att de får mer gjort och att det funkar lika bra att ha digitala möten som att ses på riktigt, vilket sparar både mycket tid och pengar för de anställda samt för företagen. Undersökningar som gjorts visar att många arbetsplatser kommer fortsätta att erbjuda en hel del distansarbete även efter pandemin.  Är din arbetsplatsen en av dem? Då är viktigt att ha en plan för säker återgång och ställa sig frågorna:

– Hur möjliggör vi  bäst en balans mellan distansarbete och arbete på kontoret?
– Hur arbetar vi med att främja den fysiska, psykiska och sociala hälsan utefter de nya förutsättningarna?

Under 1.5 timmar lång föreläsning kommer vi diskutera faktorer att ta hänsyn till, verktyg att arbeta med och erbjuda hälsofrämjande lösningar för er arbetsplats. Klicka på länken för att skicka en intresseförfrågan.
Skärmavbild 2021-04-13 kl. 17.35.40

Hälsa och hållbar livsstil

Vad innebära hälsa? hur hittar man en livsstil som passar en själv och som skapar både energi och välmående?

Hälsa och välmående är subjektivt och även om det finns rekommendationer så vet både du och jag att de kanske inte passar just dig eller de målsättningar du eller andra har i livet. 

Under en 2 timmar lång föreläsning kommer ni få ta del av praktiska exempel och verktyg för att på ett enkelt sätt utveckla din eller dina medarbetares livsstil som ger mer energi och ökar välmåendet. Börja er resa redan nu! Klicka på länken för att skicka en intresseförfrågan.

Skärmavbild 2021-04-13 kl. 17.35.40
Hantera stress i vardagen och hitta din mentala balans
Hantera stress i vardagen och hitta din mentala balans

Stresshantering i vardagen

Hur hanterar man stress i vardagen? och hur gör man för att behålla en mental balans ?

Det kan vara en svår fråga att svara på. Speciellt när vårt dagliga liv är fyllda med arbete, spänningar och en massa måsten. Går det ens att ha en mental balans? Kan man lära sig hantera stress? och i så fall hur gör man?  Det är några av de frågor som kommer besvaras under en 1.5 timmar lång föreläsning. Vi kommer även gå igenom några olika verktyg man kan arbeta med hemma eller på arbetsplatsen för att reducera stressen och stärka den mentala balansen. Klicka på länken för att skicka en intresseförfrågan

Kommunikation och medarbetskap

kommuniktion och medarbetskap

Mår man bra så går det ofta bra, men ibland kan kommunikation eller rättare sagt brist på kommunikation sätta käppar i hjulet för att få det där välmående och produktiva teamet som eftersträvas. Medarbetarskap handlar om att skapa och vidmakthålla goda och positiva relationer bland personalen med hjälp av att se och respektera likheter och olikheter hos varandra, och att kommunicera på rätt sätt

Under 1.5 timmar föreläsning kommer vi prata om olika kommunikationsverktyg. Hur viktigt det är att hitta en känsla av sammanhang och hur man kan arbeta för att höja begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten på arbetsplatsen. Klicka på länken för att skicka en intresseförfrågan.

Kommunikation och medarbetskap