UTBILDNINGAR

Utbildning som för er närmare en hälsofrämjande verksamhet

Ta möjligheten att utveckla ledarskapet, medarbetarskapet, era samordnare eller utbilda hälsoinspiratörer på er arbetsplats och ta arbetsmiljön till nästa nivå.

Varje utbildning ligger på mellan 3-9 timmar exklusive hemarbetsuppgifter. Utbildningen utförs först och främst fysiskt på plats men går att genomföra digitalt, vad som passar er bäst. 

"

1.
Hälsofrämjande ledarskap

Vad är viktigt på vår arbetsplats för att vi skall ha en växande, utvecklade kultur som alla kan må bra i? Hur bygger man ett produktivt och framgångsrikt team efter grundperspektivet “mår man bra så går det bra”?  

Ett sätt är att som ledare arbeta efter en Salutogen kultur som hjälper till att fokusera på det som ger energi i vardagen.

I en salutogen kultur ser vi varandra som möjligheter, vi respekterar varandras olikheter och likheter och är ärligt nyfikna på varandra. Vi fokuserar på det som fungerar och hur vi vill ha det. Vi använder hälsan som ett verktyg för att skapa en miljö där vi mår bra.

Salutogenes betyder hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som skapar och vidmakthåller hälsa, så kallade friskfaktorer, mer än vad som orsakar sjukdom.

Genom att som ledare utbilda sig i hälsofrämjande ledarskap får ni under 2×3 timmar lång utbildning verktyg till att bygga en välmående och framgångsrik organisation att växa och må bra i.

2.
Hälsofrämjande medarbetarskap

Är det dags att stärka teamkänslan, öka kommunikationen och produktiviteten på arbetsplatsen och framförallt skapa en hälsofrämjande kultur. Då borde ni investera i Medarbetarskapsutbildningen.

Medarbetarskap handlar om att skapa och vidmakthålla goda och positiva relationer bland personalen med hjälp av att kunna se och respektera likheter och olikheter hos varandra och att kommunicera på rätt sätt. Under en 3 timmar lång utbildning kommer vi prata om olika personlighetskaraktärer, olika former av kommunikationsverktyg, vikten av att hitta en känsla av sammanhang, och hur man kan arbeta för att höja begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten på arbetsplatsen. På så sätt kan vi skapa ett välmående och framgångsrikt team och nöjda medarbetare.

Genom att beställa och genomföra medarbetarskapsutbildningen får ni möjligheten att kompetensutveckla personalen och ni får med er massa verktyg att fortsätta att arbeta med på arbetsplatsen.

 

3.
Hälsoinspiratörs-utbildning steg 1

Att utveckla hälsokompetens på individ, chefs- och organisatorisk
nivå är en stor utmaning. Det kräver att det finns en genomarbetad hälsostrategi, handlingsplan, långsiktighet och tydliga mål. Att utbilda hälsoinspiratörer som kvalitativt arbetar med friskfaktorer och de mål som har satts upp av organisationen skapar inte bara en ökad medvetenhet utan även friska medarbetare som är en förutsättning för en framgångsrik arbetsplats.

Happy Performance Hälsoinspiratörsutbildning  på 2×4 timmar inklusive 6 coachning tillfällen under året, ger arbetsplatsen verktyg, råd och en arbetsmiljöplan för ett lyckat hälsoarbete.

 

4.
Samordnaresutbildning

Att utveckla arbetsmiljön är en stor utmaning. Det kräver att det finns en genomarbetad arbetsmiljöstrategi, en tydlig handlingsplan och en känsla av gemenskap, där alla vill bidra till en god arbetsmiljö.

Samordnare är ett viktigt resurs i arbetsmiljöarbetet som spindeln i nätet. De har en viktig uppgift att koordinera arbetet och se till att samarbetet fungerar på alla avdelningar. Men när inte samarbetet fungerar i vissa grupper, kommunikationen är låg, vad gör man då? Denna utbildning på 3×3 timmar inklusive 5 coachning tillfällen under året, är för samordnare som behöver öka sitt självledarskap, utveckla sitt sätt att kommunicera och få stöttning och verktyg för att kunna utveckla arbetsplatsens arbetsmiljö och teamkänsla.

 

Sagt om utbildningarna

Josefines professionella bemötande och stora kompetens gjorde att vi på Västerportskolan utvecklade vår hälsosatsning till en ny nivå. Josefine är sprudlande som person och hennes engagemang smittar av sig. Enormt duktig på att hitta lösningar på utmaningar. Rekommenderar henne starkt, tveka inte att anlita henne!

Johan Larsson

Biträdande rektor, Västerportskolan

Jag och min kollega Daniella har gått en hälsoinspiratörsutbildnig under ledning av Josefine Jönsson. Josefine är en otroligt duktig utbildare, hon är pedagogisk och otroligt kunnig inom sitt område!
Tack för en mycket bra utbildning som genererat mycket inspiration som vi tar med oss in i vårt dagliga arbete.

Miranda Herrlin

Svenska Kyrkan

Utbildningsmaterial

 

Hälsoinspiratörens handbok

En handbok främst för hälsoinspiratörer för att hjälpa er att komma igång med att planera, utföra, följa upp och utveckla det hälsofrämjande arbetet tillsammans. Boken innehåller allt från teorin bakom det hälsofrämjande arbetet till mallar och övningar för att underlätta processen. Boken ger även utrymme för reflektion, kommentarer och egna anteckningar.

Boken är en del av utbildningsmaterialet vid utbildning av nya hälsoinspiratörer.

En hälsofrämjande arbetsplats

Är en bok främst för chefer och ledare som vill skapa en hållbar arbetsplats att växa, trivas och må bra i. Boken belyser vinsterna med att arbeta hälsofrämjande och teorin, forskning och metoderna som ligger bakom. I boken finner man även mallar, övningar och reflektionsfrågor som att underlätta processarbetet. 

Samtalskort

Samtal vi har på våra arbetsplatser behöver vara meningsfulla för att vi ska kunna bygga tillitsfulla relationer men också för att växa, trivas och må bra på vår arbetsplats. Med ett salutogent förhållningssätt skapas dessutom förutsättningar för delaktighet, gemenskap, engagemang och arbetsglädje

Happy Performances samtalskort inbjuder till öppna en dialog med KASAMs (En Känsla av Sammanhang) tankemodell, där syftet är att hitta de faktorer som kan bidra till hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i tillvaron.