Hoppa till innehåll


UTBILDNINGAR SOM FÖR ER NÄRMARE EN HÄLSOFRÄMJANDE VERKSAMHET

Ta möjligheten att utveckla ledarskapet, medarbetarskapet eller utbilda hälsoinspiratörer på er arbetsplats och ta arbetsmiljön till nästa nivå. Varje utbildning ligger på mellan 6-12 timmar exklusive hemarbetsuppgifter. Utbildningen utförs först och främst fysiskt på plats men går att genomföra digitalt, vad som passar er bäst. 

 

Hälsofrämjande
Ledarskap

Vad är viktigt på vår arbetsplats för att vi skall ha en växande, utvecklade kultur som alla kan må bra i? Hur bygger man ett produktivt och framgångsrikt team efter grundperspektivet “mår man bra så går det bra”?  

Ett sätt är att som ledare arbeta efter en Salutogen kultur som hjälper till att fokusera på det som ger energi i vardagen.

I en salutogen kultur ser vi varandra som möjligheter, vi respekterar varandras olikheter och likheter och är ärligt nyfikna på varandra. Vi fokuserar på det som fungerar och hur vi vill ha det. Vi använder hälsan som ett verktyg för att skapa en miljö där vi mår bra.

Salutogenes betyder hälsans ursprung. Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som skapar och vidmakthåller hälsa, så kallade friskfaktorer, mer än vad som orsakar sjukdom.

Genom att som ledare utbilda sig i hälsofrämjande ledarskap får ni under 6 timmar lång utbildning verktyg till att bygga en välmående och framgångsrik organisation att växa och må bra i.

Hälsofrämjande Medarbetarskap

Är det dags att stärka teamkänslan, öka kommunikationen och produktiviteten på arbetsplatsen och framförallt skapa en hälsofrämjande kultur. Då borde ni investera i Medarbetarskapsutbildningen.

Medarbetarskap handlar om att skapa och vidmakthålla goda och positiva relationer bland personalen med hjälp av att kunna se och respektera likheter och olikheter hos varandra och att kommunicera på rätt sätt. Under en 6 timmar lång utbildning kommer vi prata om olika personlighetskaraktärer, olika former av kommunikationsverktyg, vikten av att hitta en känsla av sammanhang, och hur man kan arbeta för att höja begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten på arbetsplatsen. På så sätt kan vi skapa ett välmående och framgångsrikt team och nöjda medarbetare.

Genom att beställa och genomföra medarbetarskapsutbildningen får ni möjligheten att kompetensutveckla personalen och ni får med er massa verktyg att fortsätta att arbeta med på arbetsplatsen.

photo-1544928147-79a2dbc1f389
Hälsoinspiratörsutbildning
Hälsoinspiratörsutbildning

Hälsoinspirörs-
Utbildning

Att utveckla hälsokompetens på individ, chefs- och organisatorisk
nivå är en stor utmaning. Det kräver att det finns en genomarbetad hälsostrategi, handlingsplan, långsiktighet och tydliga mål. Att utbilda hälsoinspiratörer som kvalitativt arbetar med friskfaktorer och de mål som har satts upp av organisationen skapar inte bara en ökad medvetenhet utan även friska medarbetare som är en förutsättning för en framgångsrik arbetsplats.

Med Happy Performance 2 dagars Hälsoinspiratörsutbildning får arbetsplatsen verktyg, råd och en arbetsmiljöplan för ett lyckat hälsoarbete.