UTBILDNINGSMATERIAL

Samtalskort & böcker för utbildning


På arbetsplatser är meningsfulla samtal av stor vikt. De utgör grunden för att skapa starka och pålitliga relationer samt möjliggör personlig och professionell utveckling. Genom att tillämpa ett salutogent förhållningssätt skapar vi med vårt utbildningsmaterial en miljö som främjar gemenskap, delaktighet, engagemang och glädje i arbetet.

 

Personer sitter samlade kring ett bort med samtalskort

Samtals-kort

Happy Performance  erbjuder samtalskort för öppen dialog med hjälp av KASAM-modellen (Känsla av Sammanhang). Syftet är att utforska de faktorer som kan bidra till att skapa ökad begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vår vardag.

Människor sitter samlade runt ett bord på en arbetsplats
En person håller i ett samtalskort och fler kort ligger utspridda på ett bord

Hälso-inspiratörens handbok

Denna handbok är främst avsedd för hälsoinspiratörer och är utformad för att stödja er i att initiera, implementera, utvärdera och förbättra ert arbete inom hälsofrämjande områden. Den täcker allt från teoretiska grunder till praktiska mallar och övningar som underlättar processen. Handboken skapar utrymme för reflektion, kommentarer och personliga anteckningar.

Den utgör en integrerad del av utbildningsmaterialet för nya hälsoinspiratörer och syftar till att ge en omfattande vägledning för att främja hälsa på ett meningsfullt och effektivt sätt.

En hög med böcker, Hälsoinspiratörens handbok.
Josefin håller i en bok och ser glad ut, arbetsglädje.

“Boken är enkel och lättförståeligt, ett bra verktyg att använda för att planera och genomföra hälsofrämjande insatser”

En hälso-främjande arbetsplats

Denna bok riktar sig främst till chefer och ledare som strävar efter att skapa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna kan växa, trivas och må bra. Boken belyser fördelarna med att integrera hälsofrämjande åtgärder samt utforskar teorin, forskningen och metoderna bakom detta tillvägagångssätt.

Inom bokens sidor finns även mallar, övningar och reflektionsfrågor som syftar till att underlätta processen för att skapa en sådan miljö.

Boken En hälsofrämjande arbetsplats